COLLOQUIA BALTICA IV

COLLOQUIA BALTICA IV
INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA

„Od religii tradycyjnych do chrześcijańskiego synkretyzmu przemiany religijności
w kulturze ludów bałtyjskich”

30 marzec – 1 kwiecień 2011 r.

dr Bogdan Radzicki (UWM Olsztyn): Colloquia Baltica IV – wstęp (pdf)

 

Konferencja podzielona została na trzy zagadnienie wiodące:

30 marca 2011 r.

Referat otwierający:

dr Dariusz Sikorski (UAM, Poznań), Dlaczego naukowe opisy wierzeń wczesnośredniowiecznych ludów „Barbaricum” są tak różnorodne (pdf)

Sesja: Chrystianizacja – krucjaty, misje i ewangelizacja Bałtów

dr Miłosz Sosnowski (UAM, Poznań), Prusowie i pszczoły – średniowieczna metaforyzacja organizacji społecznej (pdf)

dr hab. Elżbieta Kowalczyk, prof. UW (UW, Warszawa), Misje biskupa praskiego Wojciecha i biskupa Brunona z Kwerfurtu do Prus w świetle badań archeologicznych (pdf)

dr Letas Palmaitis (Kowno), Ostatnia misja św. Brunona w świetle ruchu Cluny, a zwrot do „chrześcijańskiego” synkretyzmu w Europie i wśród Bałtów (pdf)

dr Radosław Biskup (UMK Toruń), Problemy chrystianizacji i ewangelizacji Prusów w świetle rozporządzeń i statutów synodalnych biskupów sambijskich w XIV i XV stuleciu

dr hab. Kazimierz Grążawski (UWM Olsztyn), Chrystianizacja i ewangelizacja Prusów w świetle źródeł archeologicznych i historycznych (pdf)

31 marca 2011 r.

Sesja: „Sacrum” a „teksty” archeologii bałtyjskiej

dr Adam Waluś (Uniwersytet Warszawski), Wierzenia i praktyki religijne zachodnich Bałtów we wczesnej epoce żelaza (pdf)

dr Małgorzata Karczewska, dr Maciej Karczewski (Uniwersytet w Białymstoku), Wierzenia zachodnich Bałtów w pierwszych wiekach naszej ery z perspektywy interdyscyplinarnej interpretacji źródeł archeologicznych (pdf)

prof. Vladimir I. Kulakov (Moskwa-Kaliningrad), Kuroński obrządek pogrzebowy w Kaupie na półwyspie sambijskim (pdf)

dr Jerzy M. Łapo (MKL Węgorzewo), Garnek – zabójcze narzędzie? Naczynia ceramiczne w obrzędowości ludowej dawnych ziem pruskich czasów nowożytnych (pdf)

Sesja: Przestrzeń sakralna

Alicja Dobrosielska (UWM Olsztyn), dr Bogdan Radzicki (UWM Olsztyn): Między Świętym gajem a Rzymem (pdf)

Seweryn Szczepański (Iława), Sakralizacja obszarów pogranicza na przykładzie Pomezanii w XIII w. (pdf)

Paweł Kawiński (UG, Gdańsk), Organizacja pogańskiej przestrzeni sakralnej Prusów na tle osadnictwa w okresie plemiennym – przykład Pomezanii, Pogezanii i Warmii (pdf)

Robert Klimek (Olsztyn), Jeziora o znaczeniu kultowym na obszarze ziem pruskich w świetle średniowiecznych źródeł pisanych (pdf)

1 kwietnia 2011 r.

Sesja: Religia tradycyjna i jej elementy w dziedzictwie kulturowym Bałtów

Artur Kowalik (UJ Kraków), Zagadka bóstwa Curche (pdf)

Julia Możdżeń (UMK Toruń), Synkretyczny światopogląd Prusów w kronice Szymona Grunaua (pdf)

prof. Janusz Małłek (UMK Toruń), Ludność staropruska a Reformacja

prof. dr Dalia Kiseliūnaitė (Uniwersytet w Kłajpedzie), Karyna Januszkiewicz-Kukure (Uniwersytet w Kaliningradzie), Pruski cawx, litewski kaukas, kuroński kauks – rozwój mitonimu od pierwszych wzmianek do czasów teraźniejszych (pdf)

dr Wiesław Skrobot (Iława), Grodzisko Kesselberg – od mitu do pamięci zbiorowej (pdf)

 

Ostateczny program konferencji może ulec nieznacznym zmianom

Konferencja odbędzie się w dniach od 30 marca do 1 kwietnia 2011 r. w
Ośrodku „Galindia – Kraina Alkos” – Iznota koło Mikołajek, woj. warmińsko-mazurskie

Sekretarz konferencji:
Seweryn Szczepański – seweryn.szczepanski@op.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii wpisy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.