Warsztaty bałtyjskie

Warsztaty Bałtyjskie odbywają się w czwartki
w Sali Kopernikowskiej Olsztyńskiego Zamku
godz. 18.00