Rozmaitości literackie

Na tej stronie prezentujemy fragmenty literackie związane z problematyką pruską. Jest tu miejsce na prozatorskie, liryczne i dramatyczne próby naszych członków i przyjaciół, jak też na tłumaczenia z literatur obcych.

Zapraszamy wszystkich do nadsyłania swoich tekstów. W miarę możliwości będziemy je systematycznie zamieszczać na naszych stronach.